Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Błędy w wykonaniu instalacji wodociągowej

Wykonując instalację wodociągową należy pamiętać nie tylko o wyborze odpowiedniego materiału na rury. Ważne jest również ich prawidłowe poprowadzenie, jak również dobór odpowiednich urządzeń do uzdatniania wody. Jeżeli montaż instalacji przeprowadza niedoświadczony instalator lub w skrajnych przypadkach sami się tego podejmujemy, to zwiększa się ryzyko wystąpienia błędów w wykonawstwie. Poniżej przedstawiamy te, które najczęściej mogą się przytrafić i na te elementy należy zwrócić szczególną uwagę.

Brak wykonania ciśnieniowej próby szczelności

Jeżeli po zamontowaniu instalacji nie wykonamy próby szczelności może to skutkować zbyt późnym ujawieniem nieszczelności i konieczność kucia podłóg lub ścian w wykończonych pomieszczeniach. Próbę wykonuje się pod ciśnieniem wyższym niż eksploatacyjne i zanim rury zostaną ukryte. Dzięki temu można stwierdzić nawet niewielkie przecieki, które w przypadku wcześniejszego niewykrycia mogą stać się przyczyną zawilgocenia któregoś z elementów budynku.

Ostre załamania rurociągów

W przypadku, gdy niektóre fragmenty instalacji będą miały niewłaściwe załamania rur możemy się spodziewać trwałego zapowietrzenia instalacji w takich miejscach, lub też powstania tak zwanych worków wodnych, czyli miejsc, z których wody nie można już usunąć.

Niestaranne łączenie rur

Zaniedbanie przy łączeniu rur może być przyczyną niezbiegania się osi rur i złączek, co z kolei powoduje większe miejscowe oporu przepływu, jak również łatwiejsze osadzanie się zanieczyszczeń. Osadzanie się zanieczyszczeń może być również spowodowane przez wykonanie połączeń bez uprzedniego oczyszczenia krawędzi uciętych rur.

Łączenie rur przewidzianych do zakrycia wylewką

Z racji, że złączki są elementem z reguły najsłabszym w instalacjach wodociągowych, nie powinno się ich lokalizować w miejscach, gdzie w przyszłości będzie wylewka. W takich  przypadkach lepiej wykorzystać elastyczne odmiany rur, które można odpowiednio kształtować bez stosowania złączek.

Stal i miedź w jednej instalacji

Jeżeli będziemy łączyć elementy miedziane i stalowe (oprócz stali nierdzewnej) w jednej instalacji, to możemy spodziewać się wystąpienia elektrokorozji. Tutaj to błędów zaliczamy zarówno bezpośredni styk elementów z tych metali, ale również takie ich ułożenie, że woda najpierw będzie przepływać przez elementy miedziane, a następnie stalowe.

Zatopienie rur bezpośrednio w wylewce podłogowej

Taka sytuacja jest przyczyną naprężeń występujących w skutek odmiennej rozszerzalności cieplnej różnych materiałów. Posadzka może wtedy pękać, a beton z kolei działa korozyjnie na rury z miedzi. Z tego powodu rury układa się w karbowanych rurkach z tworzywa. Należy też pamiętać, aby wylewka miała grubość co najmniej 4 cm ponad rurami.

Brak izolacji cieplnej rurociągów

Przewody ciepłej wody użytkowej powodują straty ciepła, natomiast wody zimnej wykraplanie się wilgoci. Izolację cieplną rurociągów można wykonać z otuliny piankowej lub wełny mineralnej. Szczególnie w pomieszczeniach nieogrzewanych, jak garaże czy piwnice, ważne jest wykonanie odpowiedniego ocieplenia.

Zastosowanie rur niewłaściwej średnicy

Taki błąd często występuje, jeżeli instalacja wykonywana jest niezgodnie z projektem. Z reguły średnice rur są w nim tak dobrane, aby w każdym punkcie poboru był zapewniony odpowiednio duży strumień wody. Z tego powodu nie warto pochopnie dokonywać zmian w stosunku do projektu, a szczególnie zwracać uwagę na to, by nawet przy zmienionych wymiarach zewnętrznych, średnice wewnętrzne pozostawały niezmienione

Stosowanie się do zasad obowiązujących w instalacjach wodociągowych, jak również unikanie opisanych przez nas błędów pomoże wykonać domowe przyłącze w taki sposób, że po rozpoczęciu eksploatacji będzie ono właściwie funkcjonowało. Niedopatrzenie czy zaniedbanie może być przyczyną dość poważnych i w efekcie kosztownych problemów.