Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

zestawy hydroforowe do wody

 

Zestawy hydroforowe do wody

Zestaw hydroforowy (hydrofor) to urządzenie, które zapewnia intensywny strumień wody w kranie, stabilizuje ciśnienie w instalacji oraz chroni pompę przed zbyt częstym włączaniem i wyłączaniem się. Zbudowany jest z pompy, zbiornika wodno-powietrznego i przekaźnika ciśnieniowego.  Hydrofor jest niezbędny, jeżeli nasze gospodarstwo domowe zaopatrywane jest w wodę z własnej studni, ale może być również przydatny przy instalacji podłączonej do wodociągu lub do pobierania wody ze zbiorników bezciśnieniowych (np. z deszczówką).

 

Sposób działania zestawu hydroforowego

Nad zwierciadłem zgromadzonej w zbiorniku wody znajduje się poduszka sprężonego powietrza. W momencie odkręcenia kranu w czasie postoju pompy, woda pobierana jest ze zbiornika. Rozprężenie się poduszki powietrznej powoduje wypchnięcie wody do instalacji. Gdy ciśnienie powietrza spadnie do ustalonej minimalnej wartości włącza się pompa, która pompuje wodę ze studni do zbiornika aż do momentu, gdy sprężone powietrze osiągnie swoje maksimum, po czym pompa wyłącza się. Za włączanie i wyłączanie pompy przy ustalonym ciśnieniu odpowiada wyłącznik ciśnieniowy, który jest zamontowany na przewodzie połączonym z częścią powietrzną zbiornika.

 

Woda ze studni

Gdy nasza instalacja podłączona jest do przydomowej studni, za pobieranie i tłoczenie wody odpowiada pompa. Szczególnie w domach jednorodzinnych pobór wody jest częsty, lecz krótki i w małej ilości, a to wpływa na nierównomierną pracę pompy, która włącza się automatycznie podczas trwania poboru, a wyłącza po zaprzestaniu. Z reguły procesem tym steruje wyłącznik ciśnieniowy, który reaguje na spadek ciśnienia w instalacji, gdy następuje odkręcenie kranu. Zbyt częste włączanie pompy na krótki czas jest przyczyną zmniejszenia jej trwałości. Pompy, ze względu na swoją konstrukcję, mają określoną ilość cykli pracy, jaka jest dopuszczalna w ciągu godziny (zazwyczaj 20-30 cykli). Przy częstszym włączaniu pompy będzie następować szybsze zużywanie się jej silnika.

W celu ograniczenia liczby włączeń pompy instaluje się zestawy hydroforowe, których zadaniem jest wydłużenie okresów postoju dzięki akumulacji zapasów wody, wystarczających do pokrycia zapotrzebowania na nią podczas przerw w pracy pompy. Montaż zestawu hydroforowego jest zbędny, jeżeli woda ze studni służy w głównej mierze do podlewania ogrodu. W takim przypadku pompa podczas pracy ma stałą wydajność i nie występuje problem jej częstego wyłączania.

 

Woda z wodociągu

W instalacji, która jest podłączona do miejskich wodociągów, woda powinna docierać do punktów poboru bez pomocy urządzeń dodatkowych. Czasami jednak może wystąpić sytuacja, że ciśnienie jest zbyt niskie i przez to niektóre punktu, w szczególności położone najwyżej, mają dostarczaną wodę pod zbyt niskim ciśnieniem. Montaż zestawu hydroforowego zapewni dostarczenie odpowiedniej ilości wody przy wystarczająco silnym strumieniu.

 

Woda z bezciśnieniowego zbiornika

W przypadku bezciśnieniowych zbiorników woda jest pobierana przy pomocy pompy samozasysającej lub ssąco ? tłoczącej, przy czym musi być zapewniony stały dopływ wody do zbiornika. Pompa w takich zestawach współpracuje ze zbiornikiem membranowym.

 

Najczęściej ciśnienie wody dopływającej do naszego domu lub mieszkania jest wystarczające. Jednak, gdy spadki ciśnienia są zbyt częste warto pomyśleć o instalacji zestawu hydroforowego, dzięki któremu korzystanie z instalacji wodnej będzie bardziej komfortowe.