Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Próba szczelności instalacji grzewczej

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania powinna być wykonana po zamontowaniu źródła ciepła i rur, ale jeszcze przed przykryciem ich pod tynkiem lub posadzką i podłączeniem grzejników. Pominięcie tego etapu może być przyczyną znacznych problemów, szczególnie w przypadku instalacji podłogowych, gdyż samo zlokalizowanie przecieków po rozpoczęciu eksploatacji będzie niezwykle utrudnione, a ich naprawa przyniesie ze sobą dodatkowe, często znaczne koszty.
 

Zrobienie próby szczelności powinien przeprowadzić instalator, który zajmował się pracami przy instalacji. Wykonanie jej powinno przebiegać według zaleceń producenta rur, które znajdują się w instrukcji montażu. Dopuszczalne jest przeprowadzenie jej także wg standardowej procedury, opisanej w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Wyniki przeprowadzonej próby powinny znaleźć się w protokole, który podpisuje wykonawca instalacji, inspektor nadzoru i kierownik budowy. Odpowiedni zapis może być też wprowadzony do dziennika budowy.