Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Wodomierz i jego termin legalizacji

Czy pilnujesz daty legalizacji swojego wodomierza? W wielu przypadkach o konieczności wymiany licznika zużycia wody dowiadujesz się z upomnienia przedsiębiorstwa wodociągów, tymczasem warto zainteresować się zmianą wodomierza wcześniej, kiedy zauważasz wzrost opłat za wodę bez dostrzeżenia większego zużycia. Nie rzadko powodem wyższych rachunków za wodę są błędne wskazania wodomierza, zwłaszcza wodomierza kilkuletniego, które mechanizmy pomiarowe mają prawo ulec zużyciu, usterce itp. Kiedy zaczynasz podejrzewać, iż wodomierz cię „oszukuje” najlepiej zgłosić to administracji budynku, a w przypadku domów jednorodzinnych bezpośrednio dostawcy wody. Zgodnie z prawem wodomierz nie jest własnością jego użytkownika, co za tym idzie obowiązek jego wymiany i konserwacji spoczywa na dostarczycielu wody, niemniej wszelkie nieprawidłowości we wskazaniach winny być zgłaszane przez użytkowników. Doskonałą okazją do zbadania poprawności wskazań jest okresowy przegląd stanu technicznego instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wówczas hydraulik poznań dokonujący oceny obejmie badaniem należyte funkcjonowanie wodomierza. Zdarza się i tak, że korzystamy z wodomierza bez aktualnej legalizacji, wówczas niezwłocznie powinniśmy wymienić takie urządzenie, nawet jeżeli wskazuje poprawnie zużycie wody. Legalizacja wodomierza winna odbywać się co pięć lat, z różnych względów nie wszystkie gminy, dostawcy wody dbają o wymianę urządzeń pomiarowych.