Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Przygotowanie systemu grzewczego do okresu zimowego

Sezon grzewczy to dla instalacji grzewczej okres wytężonej pracy i warto, by system działał sprawnie i był niezawodny. By uzyskać taki efekt trzeba poświęcić trochę uwagi wszystkim podzespołom składającym się na domową instalację grzewczą. Konserwacji i przygotowaniu grzejników poświęciliśmy osobny artykuł, ale warto też wspomnieć o kompleksowym podejściu do dbałości o system grzewczy. W polskich domach źródłem ciepła są najczęściej kotły na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe i przygotowanie do sezonu zależne jest właśnie od rodzaju kotła. Na początek sprawdzamy stan części mechanicznych czyli wentylatora, pompy obiegowej, mieszaczy i zaworów, a także czujników filtrów i naczyń przeponowych. Skontrolować należy czy nie ma zabrudzeń, otarć, jakichkolwiek urazów mechanicznych, szczelność zaworów, drożność przewodów i brak innych drobnych usterek. Nie zauważone i nie wyeliminowane na czas, w okresie grzewczym, gdy urządzenie pracuje z dużą mocą, mogą doprowadzić do poważnej awarii. Te zasadnicze czynności dotyczą każdego rodzaju kotła. W przypadku kotła na gaz trzeba sprawdzić szczelność armatury, ustawić proporcje mieszania gazu i powietrza, wykonać przegląd dyszy. Kotły olejowe wymagają natomiast sprawdzenia pompy olejowej tłoczącej paliwo, wymiany dyszy palnikowej i filtrów co warto robić co sezon. Kotły zasilane paliwem stałym zazwyczaj trzeba przed sezonem dodatkowo wyczyścić. Zalecaną czynnością jest czyszczenie komina. Zapchany, niedrożny komin powoduje utrudnienia w usuwaniu produktów spalania. Komin nieszczelny stanowi zagrożenie, podobnie niesprawna wentylacja, więc je również warto poddać przeglądowi. Ostatnim wartym uwagi elementem jest system rur rozprowadzający element grzewczy do pomieszczeń.  W tym celu należy oczyścić filtry, skontrolować szczelność rur i grzejników a także dokonać pomiaru ciśnienia.