Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Kilka słów o kanalizacji


Kilka słów o kanalizacji

System rur, koryt i kolektorów, który służy do odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych lub też obu ich jednocześnie nazywany jest kanalizacją. Dzieli się ona na kanalizację wewnętrzną i zewnętrzną. Wykonanie połączenia z kanalizacji wewnątrz budynku do zewnętrznego przyłącza wodociągowego jest obowiązkiem właściciela wodociągu. Podstawą do skorzystania z przyłącza wodociągowego jest decyzja o warunkach zabudowy, gdzie powinno znaleźć się ustalenie, że budynek ma być podłączony do sieci wodociągowej.

 

Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna najczęściej projektowana jest jako grawitacyjna, czyli odpływ ścieków odbywa się pod ich własnym ciężarem. Do wykonania montażu instalacji kanalizacyjnej najlepiej zatrudnić hydraulika, gdyż nawet drobne błędy w wykonaniu mogą być przyczyną do niewłaściwego działania całego systemu. Staranne wykonanie jest najważniejszym czynnikiem poprawnego działania, ale wpływ na to mają również zastosowane materiały.

 

Jednym z głównych czynników wpływających na jakość systemu kanalizacyjnego jest spadek rur. Jako wartość minimalną przyjmuje się 2-3%, mniejszy spadek może powodować znaczne odkładanie osadu, co w rezultacie doprowadzi do zapchania rur. Nie jest zalecany również spadek większy niż 15% . Ułożenie rur kanalizacyjnych należy tak planować, aby uniknąć zbędnych spadków i zmian kierunku.

 

Szczelność instalacji zależy w głównej mierze od starannego wykonania połączeń pomiędzy rurami. Dobry hydraulik jest świadomy tego, że przy dużej liczbie złączek działa większy opór na przepływające ścieki, więc z czasem drożność ulegnie pogorszeniu w wyniku gromadzenia się zanieczyszczeń. Z tego powodu liczba złączek powinna być ograniczona do minimum.

 

Istotnym elementem kanalizacji wewnętrznej jest również odpowiednia wentylacja instalacji. Często stosuje się do tego zawory napowietrzające, które można umieszczać wewnątrz budynku, jednak jeżeli w trakcie eksploatacji utracą one szczelność to do pomieszczeń zaczną napływać wyziewy z kanalizacji. Najlepszym wyjściem jest wyprowadzenie pionu ponad dach i zabezpieczenie rury przed opadami atmosferycznymi, ptakami i gryzoniami.

 

Dobrze wykonana instalacja kanalizacyjna powinna cechować się odpowiednim spadkiem rur, muszą mieć one odpowiednio dobrane średnice oraz w najwyższym punkcie powinno znajdować się urządzenie doprowadzające powietrze i wyrównujące ciśnienie w instalacji do ciśnienia atmosferycznego.