Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Kilka słów o instalacji wodnejKilka słów o instalacji wodnej

Instalacja wodna jest to układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, które służą do zaopatrywania budynków w ciepłą i zimną wodę o jakości spełniającej wymagania stawiane dla wody do spożycia przez ludzi. Instalację tą, podobnie jak kanalizację, dzielimy na wewnętrzną i zewnętrzną, czyli na znajdującą się wewnątrz budynków i poza nimi (tzw. sieci wodociągowe). Przewody instalacji wodnych mogą być wykonane z różnych materiałów. Najczęściej są to tworzywa sztuczne lub metale (stal, miedź). Dawniej rury były wykonywane z ołowiu, z racji jego łatwej obróbki i trwałości, jednak z powodu szkodliwości tego pierwiastka na organizm człowieka zaprzestano używania tego materiału w sieciach wodociągowych.


Instalacje wodne można wykonywać w różny sposób, z różnych materiałów. Przed rozpoczęciem prac warto przejrzeć najpopularniejsze rozwiązania dostępne na rynku lub zlecić wykonanie fachowcom od hydrauliki, którzy są w stanie dobrać najlepsze materiały, odpowiednie dla danego pomieszczenia.


Podstawowym elementem instalacji wodnych są rury. Muszą one być przede wszystkim odpowiednio dobrane pod względem średnicy, w zależności od miejsca ich zamontowania. Mniej istotny jest rodzaj materiału, z którego są wykonane, a większe znaczenie nabiera jakość. Wraz z fachowym wykonaniem decyduje to o prawidłowym funkcjonowaniu całej instalacji wodnej. Rury mogą być układane w podłodze, bezpośrednio na ścianach lub też w rowkach wykutych w ścianach, nie mogą jednak znajdować się nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Najdroższe, ale jednocześnie najtrwalsze i najłatwiejsze w montażu są rury miedziane. Popularne jest również stosowanie rur z tworzyw sztucznych, z kolei stalowe nie cieszą się popularnością z powodu ich małej odporności na korozję.


Założenie instalacji wodnej w budynku dokonuje się przed nałożeniem tynków i okładzin ściennych. Rury z wodą ciepłą powinny być prowadzone nad rurami z wodą zimną, po trasach możliwie najkrótszych, bez zbędnych załamań i kolizji z innymi instalacjami. Ważne jest także zabezpieczenie rur miedzianych i z tworzyw sztucznych przed kompensacją, czyli rozszerzaniem i zwężaniem pod wpływem ciepła. W tym celu powinny one być montowane z odpowiednim luzem. Do minimum powinno być też ograniczone stosowanie kształtek, gdyż zwiększają one opór przepływu wody w całej sieci.