Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Dobór pompy samozasysającej do studni

Znajdują się jeszcze w naszym kraju wiele obszarów, wsi nie posiadających dostępu do sieci wodociągowej. W takich miejscach najczęstszym źródłem wody są przydomowe studnie. W zależności od istniejących potrzeb należy dobrać do niej pompę samozasysającą, która będzie posiadała odpowiednie parametry. Poniżej przedstawiamy najważniejsze składowe, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru pompy.

 

Wydajność

Każdy dom potrzebuje odpowiednią ilość wody, którą będzie dostarczać pompa. Wydajność wyrażana jest w m3/h. Jej wielkość zależy między innymi od liczby domowników, ilości punktów poboru wody, jak również od tego, czy woda będzie wykorzystywana również do podlewania ogrodu. Przybliżone wartości zapotrzebowania na wodę to:

  • dom jednorodzinny - 2-4 m3/h,
  • uprawy przydomowe, szklarnie - 4-6 m3/h,
  • podlewanie trawników - 1,5 m3/h na każdy zraszacz.

Wydajność pompy nie powinna być większa od wydajności studni, czyli wody do niej napływającej. W przeciwnym wypadku może wystąpić stan, w którym dynamiczne zwierciadło wody w studni opadnie poniżej wartości dopuszczalnej, co może skutkować wynurzeniem się pompy i tym samym niedopuszczalną jej pracę ?na sucho?.

 

Wysokość podnoszenia

Ciśnienie wody dostarczanej przez pompę musi być na tyle wysokie, aby w punkcie poboru wody na najwyższym piętrze budynku woda wypływała pod odpowiednim ciśnieniem. Wartość ta wyrażana jest w metrach słupa wody i jest zależna od głębokości studni, jej odległości od domu, wysokości na jaką ma być pompowana woda, wymaganego ciśnienia w punktach poboru wody oraz strat ciśnienia na drodze pompowania. Straty ciśnienia występują na całej długości przewodów, a także w miejscach, w których zmieniają się średnice lub kierunek prowadzenia przewodów, w miejscach montażu zaworów, wodomierzy czy urządzeń do uzdatniania wody.

 

Moc pompy

Moc pompy powinna rosnąć proporcjonalnie do wydajności i wysokości podnoszenia. Każde z tych urządzeń posiada właściwy dla siebie przedział wydajności i wysokości podnoszenia, w którym może optymalnie pracować. Pompowanie na maksymalną wysokość obniża wydajność, a praca z najwyższą wydajnością ? obniża wysokość podnoszenia.

 

Jeżeli nie jesteśmy w stanie samodzielnie określić najbardziej optymalnych parametrów pompy, powinniśmy powierzyć wybór tego urządzenia fachowcowi. Dobierze on takie, które uwzględniać będzie zarówno zapotrzebowanie naszego gospodarstwa domowego na wodę, jak i możliwości naszej studni. Wybierze on również taką pompę, której średnica będzie dopasowana do średnicy studni.