Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Wybór wodomierza

Jednym z elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej jest wodomierz. Odpowiednio dobrane urządzenie zmierzy nam największy i najmniejszy przepływ wody, będzie dopasowane do średnicy przewodu, a także będzie odporne na podwyższone ciśnienie i temperaturę w instalacji. Na co w takim razie powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru?

Przepływ nominalny

Wyrażany jest w metrach sześciennych na godzinę i wyznacza przepływ, przy którym wodomierz mierzy zużycie wody z dopuszczalnym błędem, który zwyczajowo przyjmuje się jako połowę maksymalnego przepływu, jaki wodomierz jest w stanie zmierzyć. Zależny jest on od ilości zużywanej wody i najczęściej zawiera się w granicach od 1,0 lub 1,5 m3 na godzinę w mieszkaniach do 2,5 m3 wody na godzinę w domach jednorodzinnych. W przypadku, gdy przepływ wody jest o wiele mniejszy od nominalnego, to wodomierz może go nie zarejestrować i wtedy pracownik wodociągów ma prawo do nie zatwierdzenia takiego wodomierza.

Średnica nominalna

Wartość ta określa średnicę przewodu, na którym wodomierz może być zamontowany i wynosi najczęściej 10, 15 lub 20 mm w domach jednorodzinnych. Dopuszczalny jest montaż wodomierza, którego średnica jest mniejsza niż średnica przewodu, jednak nie dopuszczalne jest to, gdy jest ona większa.

W przypadku, gdy średnica nominalna wodomierza jest mniejsza niż średnica przewody niezbędne jest zamontowanie elementów złącznych. Ponadto przed i za wodomierzem powinniśmy zamontować specjalne zawory kulowe, które odetną dopływ wody i tym samym umożliwią demontaż i ponowny montaż urządzenia. Warto również zamontować przed wodomierzem filtr siatkowy. Nie jest to niezbędne, jednak zastosowanie go zatrzyma zanieczyszczenia, które mogłyby uszkodzić wirnik w przypadku dostania się do wodomierza.