Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej, dlaczego warto to robić

kr

W Polsce każde większe miasto posiada na swym obszarze sieć dostarczającą gaz ziemny do mieszkańców. Gaz ziemny sam w sobie jest paliwem bezpiecznym, oczywiście przy stosowaniu odpowiednich zasad podczas korzystania z niego.

Instalacja gazowa i wentylacyjna w budynkach może jednak stwarzać poważne zagrożenie dla mieszkańców, szczególnie w przypadku, gdy nie jest ona poddawana regularnej kontroli, przynajmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. Przegląd taki to nie tylko kwestia zadbania o bezpieczeństwo, lecz również wymóg, jaki stawia przed właścicielami i zarządcami nieruchomości prawo budowlane. Pozwala on na odpowiednio szybkie wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i zapobiegnięcie zagrożeniu. Taka coroczna kontrola powinna obejmować swym zakresem sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej, oględziny pomieszczeń zajmowanych przez kotłownie oraz badanie urządzeń służących do przesyłu gazu. Wadliwie wykonana, nieszczelna instalacja gazowa, niesprawnie działające urządzenia gazowe czy ich zły stan techniczny wynikający na przykład z wieloletniej eksploatacji, nieprawidłowego podłączenia, a także zapchane i niedrożne przewody kominowe i wentylacyjne mogą być przyczyną zaczadzenia się. Również dokonywanie napraw na własną rękę może stanowić zagrożenie zatruciem lub wybuchem.

Z tego powodu przy eksploatacji instalacji gazowej i wentylacyjnej należy stosować się do kilku zasad, dzięki którym użytkowanie jej będzie bezpieczne. Przede wszystkim przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić przegląd, który wykaże czy przewody wentylacyjne są drożne, a sama instalacja gazowa szczelna. Nie należy dokonywać samowolnie przeróbki i naprawy instalacji, lecz każdorazowo powierzać to zadanie fachowcom. W przypadku urządzeń podłączanych do instalacji należy kierować się posiadaniem przez nie atestu bezpieczeństwa. Nie należy również zaklejać otworów wentylacyjnych ani dokonywać jakichkolwiek manipulacji przy gazomierzu.

Kierując się tymi zasadami oraz zdrowym rozsądkiem w korzystaniu z urządzeń gazowych zapewniamy sobie wysoki poziom bezpieczeństwa. Co jednak zrobić, kiedy mimo wszystko wyczujemy gaz w mieszkaniu? Przede wszystkim nie należy używać otwartego ognia ani nie włączać urządzeń elektrycznych, zamknąć dopływ gazu, po czym powiadomić innych mieszkańców budynku o zagrożeniu oraz odpowiednie służby ? Pogotowie Gazowe lub Straż Pożarną.