Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Sposób na obliczenie mocy kotla

 

 

Sposobów na obliczanie mocy kotła jest sporo, ale idealny sposób po prostu nie istnieje, szczególnie jeśli chce się to zrobić ?domowymi sposobami. No właśnie, trzeba pamiętać, żę dokładną wartość zapotrzebowania określa się na podstawie wielu czynników. Do najważniejszych spraw jakie trzeba wziąć pod uwagę należą:

    

       - technologia wykonania budynku

       - powierzchnia mieszkania (a raczej objętość, kubatura)

       - izolacja termiczna

       - typ instalacji sanitarnych

 

Z tego to powodu wartość zapotrzebowania na moc powinien określić doświadczony projektant lub instalator. Nie oznacza to jednak, że nie możemy wstępnie (orientacyjnie) określić moc kotła. Trzeba jednak wziąć pod uwagę cztery czynniki wymienione wyżej.

 

Technologia wykonania budynku i izolacja termiczna

To od technologii wykonania budynku zależy tzw. współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik ten zależy między innymi od różnicy temperatur, powierzchni. Można go określi ilością przepływającego ciepła w jednostce czasu. Nowoczesne budynki współczynnik ten mają na poziomie 0,25. Współczynnik przenikania ciepła zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody. Aby wyznaczyć taki współczynnik trzeba znać współczynniki przewodności cieplnej dla materiałów tworzących ścianę jak i dla warstw ocieplających, a także grubości poszczególnych warstw. Poniżej przedstawiamy kilka wartości współczynnika przenikania ciepła:

      
     

       - Żelbeton  1,7

       - Styropian  0,04

       - Wełna mineralna  0,05

       - Tynk  1

       - Płyty gipsowo-kart  0,23

       - Szkło okienne  0,8

 

Tak więc widać, że technologia wykonania budynku jak również izolacja termiczna mocno utrudniają nam obliczenie współczynnika przenikania ciepła, a co za tym idzie dokładnego obliczenia mocy kotła potrzebnej na ogrzewanie.

 

Jakość instalacji

W przypadku instalacji również nie jest łatwo, trzeba wziąć pod uwagę prawidłowość wykonania, szczelność, przepustowość i sprawność instalacji sanitarnych. Mamy tu na myśli nie tylko przewody, ale także grzejniki. Do wyboru mamy grzejniki stalowe, aluminiowe, żeliwne i inne. Warto inwestować w nowoczesne grzejniki, mają one dobrą sprawność. Oczywiście nie zawsze jest możliwość wymiany grzejników. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę chcąc w miarę dokładnie obliczyć potrzebną moc kotła.

 

Powierzchnia mieszkania

W tym przypadku sprawa jest oczywista. Im więcej mamy do ogrzania, tym więcej będziemy potrzebować energii. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko powierzchnię, ale również wysokość pomieszczeń. W kamienicach wysokość mieszkania dochodzi do 4 metrów (dokładniej 3,9m), co czyni takie mieszkania trudniejsze do ogrzania. W takich przypadkach kubatura mieszkania o tej samej powierzchni jest o wiele większa niż w przypadku typowego mieszkania o wysokości 2,6m.
 

Szacowanie zapotrzebowania mocy

Wbrew temu, co napisaliśmy wyżej szacowanie mocy jest niezwykle proste. Wielu fachowców do oszacowania bierze tylko kubaturę i to, czy budynek jest ocieplony, czy też nie. W przypadku budynków ocieplonych przeznacza się 40 W/m3, w przypadku budynków nie ocieplonych 60 W/m3 . Jest to oczywiście spore uproszczenie, ale w znakomitej większości się sprawdza. Jak więc obliczyć zapotrzebowanie mocy? Wystarczy policzyć kubaturę (powierzchnia x wysokość) i pomnożyć przez 40 w przypadku budynków ocieplonych, pomnożyć razy 60 w przypadku budynków nie ocieplonych.
 

Można tu wziąć również pod uwagę rodzaj instalacji sanitarnej. Poniżej prezentujemy przykładowe wartości dla pomieszczeń o wysokości 2,5m:

       
     

       - Nowy ocieplony budynek z nowoczesną instalacją c.o. o powierzchni 100 metrów: 7 kW

       - Nowy ocieplony budynek z nowoczesną instalacją c.o. o powierzchni 300 metrów: 21 kW

       - Starszy ocieplony budynek z nowoczesną instalacją c.o. o powierzchni 100 metrów: 9 kW

       - Nowy ocieplony budynek z nowoczesną instalacją c.o. o powierzchni 300 metrów: 26 kW

       - Starszy nieocieplany budynek z tradycyjną instalacją c.o. o powierzchni 100 metrów: 13 kW

       - Nowy ocieplony budynek z nowoczesną instalacją c.o. o powierzchni 300 metrów: 39 kW

 

Trzeba również pamiętać, by doliczyć około 30% mocy na ciepłą wodę użytkową. Dolicza się ją tylko w przypadkach, gdy oszacowana moc jest mniejsza niż 20kW.

 

Podsumowanie

Oszacowanie potrzebnej mocy jest niezwykle proste, jednak dokładne obliczenie zapotrzebowania jest niezwykle trudne, zależy bowiem od samego budynku (materiałów, powierzchni), jak również od samej instalacji. Do obliczania potrzebnej mocy są także niezbędne dane o średnich temperaturach w sezonie grzewczym.

Oczywiście w przypadku budynków obliczamy współczynnik dla ścian zewnętrznych. Trzeba wziąć pod uwagę każdą warstwę (tynk, cegła, okna, ocieplenie), jej powierzchnię i grubość.