Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Kilka słów o ogrzewaniuKilka słów o ogrzewaniu

Ogrzewanie pomieszczeń to proces dostarczania energii cieplnej do pomieszczeń w celu podniesienia lub utrzymania temperatury panującej we wnętrzu. W budynkach stanowi ono połączenie źródła ciepła z instalacją je doprowadzającą. Dostarczanie ciepła za pomocą gorącej wody do grzejników zamontowanych w pomieszczeniach określane jest mianem centralnego ogrzewania. W pojedynczych budynkach woda może krążyć w instalacji pod wpływem sił grawitacyjnych lub też ruch jej może być napędzany za pomocą pomp. Obecnie tylko obieg wymuszony znajduje zastosowanie w nowych instalacjach, gdyż ogrzewanie grawitacyjne wymaga zamontowania rur o większej średnicy oraz grzejników o większej powierzchni, a więc jednocześnie związane jest z wyższymi kosztami.

W Polsce obecnie dominują tradycyjne źródła energii, na które składa się ciepło z elektrociepłowni oraz ogrzewanie spalinowe. W drugim przypadku paliwo, czyli surowiec będący źródłem ciepła, stanowi przede wszystkim węgiel kamienny, a ponadto węgiel brunatny, koks, drewno, papier, gaz ziemny i olej opałowy. Do tej pory jeszcze w wielu gospodarstwach domowych używane są piece izbowe, jednak z racji kłopotliwej i pracochłonnej eksploatacji są wypierane przez kotły centralnego ogrzewania opalane węglem, gazem lub też przez ogrzewanie elektryczne. Wśród odnawialnych źródeł energii coraz popularniejsze, chociaż wciąż na stosunkowo małą skalę, jest wykorzystywanie energii słonecznej przy pomocy kolektorów, głównie do produkcji ciepłej wody użytkowej, ale również do wspomagania centralnego ogrzewania. W naszej strefie klimatycznej zysk z wykorzystania energii słonecznej możliwy jest do osiągnięcia w budynkach pasywnych, czyli takich, w których zastosowane rozwiązania budowlane pozwalają na zminimalizowanie zużycia energii w czasie eksploatacji.

Z powodu malejącej liczby gospodarstw ogrzewanych piecami izbowymi coraz rzadziej spotykany jest zawód zduna, czyli osoby zajmującej się budową i naprawą tych pieców. Obecnie montażem, przeróbką i naprawą systemów centralnego ogrzewania zajmują się hydraulicy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do instalacji, CO w budynkach. Szczególnie w przypadku montażu kotłów gazowych niezwykle istotne jest zlecenie tej pracy fachowcom, gdyż źle zainstalowane ogrzewanie może nieść za sobą tragiczne w skutkach konsekwencje. Odpowiednio wykonany montaż będzie zarówno bezpieczny dla mieszkańców, jak i powinien przynieść maksymalnie możliwą redukcję kosztów ogrzewania.