Uprawnienia gazowe eksploatacyjno- dozorowe NR: E3-861/2008/K662 NR: D3-862/2008/K662.

Uprawnienia gazowe na prace kontrolno-pomiarowe NR: 166/E/915A/2010

Uprawnienia elektryczne NR: 166/E/915/2010