Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Korozja w instalacjach miedzianychKorozja w instalacjach miedzianych

Rury miedziane są obecnie najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym podczas zakładania instalacji wodnych i grzewczych w budynkach. Mimo, iż zjawisko korozji w takich instalacjach jest dość rzadkie, to jednak może ono wystąpić w określonych warunkach. Należą do nich warunki wodne, warunki eksploatacyjne, jakość użytego materiału a także obróbka.

 

Z reguły korozja spowodowana jest współdziałaniem więcej niż jednego czynnika jednocześnie. Samo to pojęcie oznacza reakcję metalu z jego otoczeniem. Najczęściej jest ona dostrzegalna gołym okiem, jednak w niektórych przypadkach jej obecność można stwierdzić jedynie specjalnymi przyrządami pomiarowymi. Instalatorzy podczas pracy powinni uwzględnić istniejące warunki w mieszkaniu i z pomocą tego podjąć czynności, które zminimalizują ryzyko wystąpienia korozji. Oczywiście nie można ich całkowicie wyeliminować, mimo najlepszych starań.

 

Po wystąpieniu tego problemu należy przede wszystkim zbadać wszystkie okoliczności, które się do tego przyczyniły. Podczas naprawy uszkodzonego miejsca należy w miarę możliwości wymienić wadliwą rurę pomiędzy miejscami przyłączenia. Samo zalutowanie przeciekającego przewodu nie jest dobrym rozwiązaniem, uniemożliwi to w przyszłości stwierdzenie przyczyny uszkodzenia, jeśli mimo wszystko zajdzie konieczność wymontowania rury.

 

Często instalator, który przeprowadza naprawę szkody chce wiedzieć, jaka była jej przyczyna. Dlatego podczas pobierania uszkodzonego miejsca należy uważać, aby nie było ono poddawane oddziaływaniu ciepła, co spowoduje zmiany warstw w rurze, a tym samym uniemożliwi przeprowadzenie ekspertyzy. Zależnie od jej wyniku można podjąć dalsze konkretne działania, w tym czy nie jest potrzebna wymiana dalszych elementów rury, co jednak z reguły nie ma miejsca.

 

Instalacje miedziane mają wiele zalet i przez to są obecnie najczęściej stosowane. Jednak nawet najlepsze starania nie są w stanie całkowicie zapobiec korozji, która może wystąpić w skutek błędów instalacyjnych, eksploatacyjnych lub też materiałowych. Jak pokazuje doświadczenie, niemal nigdy po dokładnym zbadaniu przyczyn jej wystąpienia i prawidłowo przeprowadzonej wymianie rury, uszkodzenia już nie występowały.