Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Telefon: 791 119 472

Instalacja jest nieszczelna? Gaz się ulatnia? Uważaj! Nie czekaj tylko wezwij Pogotowie Gazowe w Poznaniu tel.791 119 472

Czyszczenie kotłów c.o.

Czyszczenie kotłów c.o.

Nawet, gdy eksploatacja naszej instalacji centralnego ogrzewania przebiega w odpowiedni sposób, nie jesteśmy w stanie zapobiec zanieczyszczeniu wewnątrz kotła będącego źródłem ciepła. Spalanie paliw stałych powoduje osadzanie się sadzy i popiołu na ścianach kanałów spalinowych. To z kolei jest przyczyną zmniejszenia mocy cieplnej kotła i  tym samym zwiększenia zużycia paliwa. Jest to spowodowane zmniejszonym przez zmniejszony ciąg kominowy i przyspieszenie spalania opału. Dlatego, aby zapobiec pogorszeniu się właściwości cieplnych naszego kotła powinniśmy pamiętać o jego regularnym czyszczeniu.

Jak często?

Istotną sprawą jest częstotliwość wykonywania czyszczenia kotła c.o. W przypadku, gdy spalanym przez nas paliwem jest węgiel lub dobre gatunkowo drewno, powinno wystarczyć czyszczenie raz na kilka tygodni. Jednak kiedy spalamy koks to powinniśmy wykonywać to zdecydowanie częściej ? raz na 7 do 10 dni. Natomiast raz na kilka lat powinniśmy przeczyścić kocioł z tzw. kamienia. Do tego celu używamy specjalnych roztworów rozpuszczających osad (np. wodny roztwór kwasu chlorowodorowego).

Sposób czyszczenia

Do czyszczenia kotłów na paliwa stałe używamy drucianych szczotek lub pogrzebaczy, często dostarczanych wraz z urządzeniem przez producenta. Większe kotły można czyścić sprężonym powietrzem. Czyszczenia dokonujemy poprzez otwory wyczystne kotła, pamiętając o tym, aby przepustnica spalin w czopuchu była otwarta. Kotły mogą mieć różną ilość tych otworów i różnie je umiejscowione (u góry, z boku lub z tyłu). Pozostały popiół usuwamy przez wyczystkę w dolnej części kotła z pomocą wygarniacza. Po zakończeniu pracy musimy pamiętać o tym, aby szczelnie zamknąć wszystkie otwory wyczystne.