Sieć autonomiczna

Działki rekreacyjne bardzo często pozbawione są dostępu do sieci wodnokanalizacyjnej co powoduje, że właściciel tego typu nieruchomości musi samemu stworzyć autonomiczną sieć oparta o własne źródło wody. Znalezienie wody i budowa studni to zadanie dla jednej firmy, natomiast budową instalacji wodnej i kanalizacyjnej musi zająć się inna. W pierwszym etapie należy przygotować wszelkie roboty ziemne związane z ukryciem w ziemi szamba i rur kanalizacyjnych. Pompa wodna pompująca wodę ze studni musi być podłączona do zasilania, najlepiej trzy fazowego, choć są oczywiście i modele działające na klasycznym napięciu 230 V. Z praktycznych względów pompa ta powinna być blisko źródła wody, gdyż ciśnienie które wytwarza jest wtedy zdecydowanie większe, jednak czasami ze względów logistycznych jest to niemożliwe. Wówczas instalator montujący taką pompę specjalnie zwęża średnicę rur doprowadzających wodę, by utrzymać w miarę stałe ciśnienie. W celu w miarę stałego utrzymania poziomu wody w budynku, na działce, warto zamontować dość duży zbiornik, do którego woda była by pompowana, a skąd następnie wchodziła do domowego obiegu wodnego. We współczesnych instalacjach tego typu zbiorniki te muszą być bardzo wytrzymałe, gdyż omawiana wcześniej pompa wytwarza w nich dość spore ciśnienie, które powoduje, odpowiednią cyrkulację wody. Oczywiście czujniki ciśnienia automatycznie sprawdzają jakość ciśnienia i w razie jego niedobory odpowiedni sterownik włącza pompę. Hydraulik montujący tego typu autonomiczną instalację powinien także zamontować urządzenia uzdatniające wodę, które służą nie tylko polepszeniu jej jakości w stosunku do organizmu człowieka, ile do odpowiedniej konserwacji rur, kształtek i innych wodnych urządzeń. Chodzi tu oczywiście o kamień, który w wypadku wody źródlanej może znacznie szybciej się odkładać zmniejszając wydajność instalacji, a ostatecznie całkowicie ją niszcząc. Podłączenie nieruchomości do szamba jest już zdecydowanie łatwiejsze, gdyż opiera się głównie na naturalnej grawitacji.